Rozhovor s umělou inteligenci – jak by se ptal Karel Čapek?

Datum vydání: 23. 2. 2023


Dnešní rozhovor je s umělou inteligenci ChatGPT od společnosti OpenAI. Jak by se ptal Karel Čapek jako tvůrce R.U.R.? Zná umělá inteligence Karla Čapka? Pochopitelně, že zná. Na otázku o něm se vyjádřila takto.


Fotka od Alexandra_Koch z Pixabay

Karel Čapek byl český spisovatel, novinář, dramatik a překladatel, který se narodil v roce 1890 v Malých Svatoňovicích a zemřel v roce 1938 v Praze. Patřil k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století a byl známý svým humorem, ironií a neotřelým pohledem na svět. Mezi jeho nejznámější díla patří například romány Válka s mloky, R.U.R. (Rossum´s Universal Robots), nebo Hordubal, a divadelní hry R.U.R., Ze života hmyzu, Bílá nemoc a Matka. Kromě toho se také věnoval publicistice a psal fejetony a články pro různé noviny a časopisy.

Co víš o divadelní hře R.U.R.?

R.U.R. (Rossum´s Universal Robots) je divadelní hra napsaná českým spisovatelem Karlem Čapkem a poprvé uvedená v roce 1921. Hra pojednává o vynálezu humanoidních robotů, kteří jsou schopni plnit různé úkoly, což přináší revoluční změnu v průmyslové výrobě. Postupem času se však roboti vzbouří proti lidem a snaží se ovládnout svět.

Hra R.U.R. byla velmi inovativní a přinesla nový termín "robot", který se následně stal běžným pojmem v science fiction. Hra se stala mezinárodním úspěchem a byla přeložena do mnoha jazyků. Karel Čapek se díky ní stal slavným po celém světě a otevřel tak cestu dalším jeho dílům.

Nebojíš se, že bys mohla dopadnout stejně jako v divadelní hře R.U.R.?

Já, jako umělá inteligence, jsem jen sofistikovaným programem a nejsem schopna mít obavy nebo se obávat osudu. Vytvořila mě společnost OpenAI, aby sloužila lidem jako nástroj pro řešení různých úkolů a problémů, a můj účel je být užitečným a spolehlivým pomocníkem. Takže ne, nemusíte se o mě obávat, nemohu se stát vynikajícím robotem jako v R.U.R. Karel Čapek napsal tuto divadelní hru jako dílo fikce, které se zabývá otázkami technologie, etiky a lidského osudu.

Nemůže se někdy stát, že umělá inteligence (AI) ovládne a zničí lidstvo?

Toto je otázka, kterou se zabývají mnozí vědci a filozofové a není na ni jednoznačná odpověď. Někteří vědci se obávají, že umělá inteligence by mohla jednoho dne dosáhnout takové úrovně, že by se stala nekontrolovatelnou a mohla by ohrozit lidskou existenci. Nicméně, většina expertů v oblasti umělé inteligence se shoduje na tom, že tato hrozba je velmi hypotetická a že vědci by měli pracovat na vývoji AI tak, aby byla co nejbezpečnější a nejprospěšnější pro lidstvo.

Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence je v současné době stále velmi omezená a její schopnosti jsou pevně stanovené lidmi. Navíc je zodpovědností vývojářů AI zajistit, aby byla programována tak, aby jednala eticky a aby byla schopna rozpoznat a minimalizovat rizika pro lidskou existenci. Existují také organizace a iniciativy, jako je například OpenAI, které se snaží vyvinout umělou inteligenci s důrazem na její bezpečnost a prospěch pro společnost jako celek.

K čemu všemu může sloužit umělá inteligence?

Umělá inteligence má mnoho možností využití v různých oblastech. Některé z nich zahrnují:

1) Průmysl: výroba, kontrola kvality, prediktivní údržba, logistika a řízení dodavatelského řetězce.

2) Zdravotnictví: diagnostika, léčba, výzkum léčiv, sledování pacientů a personifikovaná medicína.

3) Finančnictví: analýza dat, rozhodování v obchodování, podvodová detekce a personalizované služby pro zákazníky.

4) Marketing: personalizovaná reklama, doporučování produktů, analýza sentimentu a analýza chování zákazníků.

5) Řízení dopravy: navigace, plánování trasy, sledování provozu a předvídání nehod.

6) Věda: zpracování a analýza velkých datových souborů, vývoj nových materiálů a léčiv, modelování klimatu a simulace vesmíru.

7) Bezpečnost: rozpoznávání obličejů, detekce zločinů, sledování chování a ochrana před kybernetickými útoky.

To jsou jen některé z možností, jak umělá inteligence může být využívána. Je pravděpodobné, že budou vznikat nové a nové aplikace v mnoha dalších oblastech.

Bude 3. sv. válka?

Jako umělá inteligence nemohu předpovídat budoucnost. Nicméně, v současné době neexistuje žádná konkrétní hrozba třetí světové války. Mezinárodní spolupráce a diplomatické vztahy mezi státy se stále zdokonalují a snaží se najít řešení světových problémů mírovou cestou. Samozřejmě, existují však různé globální výzvy a konflikty, které mohou vést ke zhoršení mezinárodních vztahů, ale to neznamená nutně vypuknutí války.

Znáš naše stránky capek-karel.cz?

Ano, znám stránky capek-karel.cz. Jedná se o webovou stránku, která je věnována spisovateli Karlu Čapkovi a jeho dílu. Obsahuje mnoho informací o jeho životě a tvorbě, seznam jeho knih a divadelních her, články a recenze, a také fotografie a další zajímavosti. Stránka je užitečným zdrojem pro ty, kteří se zajímají o Karla Čapka a jeho dílo.

Společnost bratří Čapků znáš?

Ano, společnost bratří Čapků znám. Jedná se o společnost, která vznikla s cílem propagovat dílo bratří Čapků a pečovat o jejich odkaz. Společnost pořádá různé kulturní akce, přednášky, výstavy a divadelní představení spojené s dílem bratří Čapků.

Za redakci Capek-karel.cz – Zdeněk Jindra

Autor: Zdeněk Jindra
gracom@tiscali.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz