Karel Čapek elektronicky

Datum vydání: 16. 6. 2013


Společný projekt Městské knihovny v Praze, Ústavu Českého národního korpusu FF ÚK a Společnosti bratří Čapků

V prosinci letošního roku si připomeneme 75. výročí úmrtí Karla Čapka, jedinečného českého prozaika, dramatika, novináře, překladatele, fotografa a filozofa. Jeho literární díla stále znovu vycházejí a jsou samozřejmě součástí fondu každé české veřejné knihovny.

Městská knihovna v Praze již téměř pět let zpřístupňuje celé Čapkovo dílo i v elektronické podobě.

Na stránkách www.mlp.cz/karelcapek je tak zcela volně a pro každého dostupných všech 53 titulů původních děl Karla Čapka. Jedná se o jeho beletristická a dramatická díla, tvorbu pro děti, překlady, korespondenci i žurnalistickou tvorbu.

Uplynutím sedmdesáti let od úmrtí Karla Čapka totiž vypršela majetková ochrana jeho díla podle autorského zákona a celé dílo tedy patří mezi tzv. volná díla. Za dodržení určitých podmínek je pak možné volné dílo zveřejnit právě třeba i v elektronické podobě. Městské knihovně v Praze se podařilo získat i laskavý souhlas dědiců autorských práv na díla Josefa Čapka a proto se na těchto stránkách mohla objevit i díla, která oba bratři napsali společně, tedy např. divadelní hry Ze života hmyzu a Adam stvořitel, nebo sbírka povídek Zářivé hlubiny.

Všechny texty jsou dostupné v několika formátech vhodných pro čtení na různých typech elektronických čteček, prostřednictvím mobilních telefonů či obrazovky počítače (EPUB, HTML, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT).

Součástí nabídky stránek je také řada doplňujících informací o životě a díle Karla Čapka. Zájemci zde naleznou tedy nejenom kompletní soubor díla v elektronické podobě, ale také třeba přehled děl, která jsou k vypůjčení ve fondu Městské knihovně v Praze. A nejedná se pouze o knihy Karla Čapka, ale také třeba audioknihy či rozsáhlý přehled knih, které byly o Karlu Čapkovi napsány. Zájemci zde naleznou také přehledný životopis a řadu fotografií, jejichž autorem byl právě Karel Čapek.

Významnou podporu při tvorbě projektu znamenala spolupráce s Ústavem Českého národního korpusu, který poskytl knihovně kompletní soubor díla v elektronické podobě. Tento soubor vznikl skenováním knih vycházejících v letech 1980-1995 v nakladatelství Československý spisovatel, později Český spisovatel. Důležitou pomoc při vzniku projektu poskytla knihovně také Společnost bratří Čapků.

Městská knihovna v Praze získala za projekt „Karel Čapek on-line“ ocenění v soutěži Knihovna roku 2009 v kategorii "Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Souborné dílo Karla Čapka je tedy již více než čtyři roky volně přístupné všem, kteří navštíví stránky Městské knihovny v Praze www.mlp.cz. Tento projekt patří k jednomu z několika projektů elektronických knih www.e-knihovna.cz, které Městská knihovna v Praze v posledních letech realizovala. Kromě souborného díla Karla Čapka www.mlp.cz/karelcapek, je v elektronické podobě všem zpřístupněno třeba i kompletní dílo Boženy Němcové www.mlp.cz/bozenanemcova, Karla Hynka Máchy www.mlp.cz/macha nebo Vladislava Vančury www.mlp.cz/vancura a dalších více než 300 literárních děl.

Autor: Kateřina Bajo

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz